Naslovnica

Politika održivosti

 

 

Tip-extreme je turistička agencija koja se specijalizirala za organizaciju, provođenje i prodaju izleta u prirodi s naglaskom na obližnji Park prirode Biokovo. Lokalni izleti koje nudi Tip-extreme svoje korijene imaju u dugogodišnjem bavljenju aktivnostima na otvorenom, putovanjima i vođenju tura po lokalitetima Splitsko-dalmatinske županije. Izleti su pažljivo napravljeni kako bi posjetitelju prenijeli tri elementa, zabavu, razgledavanje i iskustvo. Priroda je protagonist svakog izleta, a u radnji joj pomažu veseli vodiči, zanimljiva priča i fina zakuska.

Turistička agencija ima vlastiti vozni park i tim lokalnih vozača i vodiča koji zajedno čine skladnu cjelinu te dostojanstveno prenose znanja i stečene vještine u kontaktu s gostom.

Misija

"Naš cilj je svakim našim izletom posjetiteljima omogućiti jedinstven susret s prirodom i krškim fenomenom, no istovremeno ophoditi se pažljivo prema prirodi i odabirati trasu koja ima minimalan utjecaj na okoliš u kojem boravimo. Usmjereni smo prema održivom turizmu poslujući na lokalnim atrakcijama, koristeći prijevozna sredstva koja po osobi stvaraju najmanji ekološki negativan utjecaj i ugljični otisak."

Tip-extreme posluje u skladu s ovom Politikom održivosti koje je usklađena s djelokrugom naših aktivnosti u turizmu i prijevozu.

 

Naša Politika održivosti podijeljena je na sljedeće teme: Upravljanje održivošću i usklađenost sa zakonima, Interno upravljanje: socijalna politika, ljudska prava, okoliš i odnosi u zajednici, Upravljanje opskrbnim lancem, Destinacije te Komunikacija i zaštita kupaca. Svaka se tema sastoji od niza načela i praktičnih radnji u skladu s tim.

 

 

1.  Upravljanje održivošću i usklađenost sa zakonima

Tip-extreme obvezuje se na upravljanje održivošću prema sljedećim načelima:

 

 • Poslujemo u skladu sa zakonom i uzancama u turizmu;
 • Definirana je izjava o misiji i objavljena na našoj mrežnoj stranici te je dostupna našim partnerima, klijentima i široj javnosti;
 • Imenovan je koordinator održivosti s definiranim ulogama i aktivnostima na nivou tvrtke;
 • Usvojena je Politika održivosti koja ima za cilj smanjenje negativnih društvenih, kulturnih, ekonomskih i ekoloških utjecaja aktivnosti tvrtke, uključuje aspekte zdravlja i sigurnosti zaposlenika te je objavljena na službenoj mrežnoj stranici tvrtke;
 • Izrađen je Akcijski plan za održivost s jasnim ciljevima, djelovanjem, mjerama, odgovornostima i vremenskim planiranjem;
 • Provedba Politike održivosti, ciljeva i zadataka se sustavno prati, dokumentira i transparentno komunicira kako interno tako i eksterno;
 • Potičemo podizanje svijesti o održivosti kod naših zaposlenika, dobavljača i klijenata upoznajući ih s našom Politikom održivosti i uključujući ih u provedbu iste;
 • Obvezujemo se poštivati sve nacionalne zakone, propise i kodekse prakse.
 • Posvećeni smo politici nulte tolerancije prema podmićivanju, korupciji, diskriminaciji i kršenju ljudskih prava, uključujući prisilni rad, trgovinu ljudima i sva prava djece.

 

2. Unutarnje upravljanje: socijalna politika, ljudska prava, okoliš i odnosi u zajednici

 

Tvrtka se obvezuje na održivo interno upravljanje kroz jasno napisanu i komuniciranu socijalnu politiku koja uključuje sljedeća načela i prakse:

 

Zaposlenici:

 • Osiguravamo jednake uvjete i mogućnosti za sve zaposlenike bez obzira na spol, dob, rasu, invalidnost, vjersku ili seksualnu opredijeljenost;
 • Jamčimo zaposlenicima slobodu zapošljavanja i otkazivanja ugovora uz otkazni rok i bez kazne, u skladu s ugovorom o radu;
 • Osiguravamo plaću koja je propisana zakonom ili veća od minimalne te cjelogodišnje zapošljavanje;
 • Pružamo zdravstvenu zaštitu zaposlenicima, pravo na fiksni plaćeni godišnji odmor, bolovanje i neplaćeni godišnji odmor te porodiljni dopust u skladu s nacionalnim zakonom o radu i, kada je primjenjivo, kolektivnim ugovorom putničkih agencija;
 • Uvjeti rada i opis poslova uključeni su u ugovor o radu u skladu s nacionalnim zakonom o radu i, kada je primjenjivo, kolektivnim ugovorom putničkih agencija;
 • Provodimo zdravstvenu i sigurnosnu politiku za zaposlenike koja je u skladu s nacionalnim zakonskim standardima i pružamo povremene smjernice i obuku u vezi sa sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima;
 • Ne ometa sindikalno članstvo, kolektivno pregovaranje o radu i zastupanje članova sindikata;
 • Tvrtka se strogo pridržava odredbi Zakona o radu RH koji se odnose na zabranu zapošljavanja djece i maloljetnika i protivimo se nezakonitom iskorištavanju djece u radu;
 • Nudimo mogućnost stručne prakse za srednjoškolce;
 • Potičemo i financiramo stručno osposobljavanje za zaposlenike kao i povezane preglede zdravlja i sigurnosti;
 • Redovito komuniciramo sa zaposlenicima te osiguravamo siguran i zdrav radni okoliš.

Ured:

 • Aktivno smanjujemo korištenje materijala i robe za jednokratnu potrebu;
 • Dajemo prednost kupnji održivih dobara i usluga, uredskih i ugostiteljskih potrepština i robe;
 • Kupujemo proizvode na veliko, kako bismo smanjili količinu materijala za pakiranje;
 • Smanjujemo tiskanje promotivnih materijala i koristimo maksimalno elektroničke/digitalne formate brošura/promotivnih materijala; manji dio promotivnih aktivnosti se odnosi na brošure koje su otisnute na recikliranom papiru;
 • Uređaji za kopiranje i ispis postavljeni su prema zadanim postavkama na dvostrani ispis ili druge oblike načina rada za uštedu papira;
 • Nabavka uredskog materijala se vrši kod lokalnih trgovaca;
 • Redovito aktualiziramo mailing listu te uklanjamo nevažeće e-mailove;
 • Vodimo računa i pratimo godišnju potrošnju struje i vode;
 • Rasvjeta, oprema i uređaji se isključuju nakon radnog vremena te se ne upotrebljava standby model;
 • Ne koristimo jednokratnu plastiku, plastične vrećice i boce;
 • Koristimo staklene čaše, keramičke šalice i metalne miješalice;
 • Koristimo materijale za čišćenje koji nisu opasni te imaju eko-oznaku, ako su dostupni lokalno;
 • Smanjujemo količinu otpada, odvajamo, recikliramo i odlažemo  otpad u skladu sa zakonima i propisima na nacionalnoj i lokalnoj razini;
 • Razvijen je sustav razvrstavanja i odlaganja otpada u prostorima tvrtke prema vrsti; bio otpad se tretira kalifornijskim glistama i ponovno koristi kao zemlja za sadnju cvijeća u uredu;
 • Otpad koji nije u sustavu odvoza (kao što je elektronički, toneri, baterije i dr.) se razdvaja i odnosi po popunjenosti na propisana odlagališta;
 • Potiče se smanjenje putovanja kroz dijeljenje prijevoza s drugim osobama i korištenjem održivog prijevoza te smanjenje utjecaja povezanih s prijevozom radom na daljinu, tele/video sastancima, radom od kuće ili drugim sredstvima, kada je to moguće i prikladno;
 • Zaposlenici redovito dobivaju obuku i/ili informacije o njihovim ulogama i odgovornostima s obzirom na zaštitu okoliša i interne okolišne prakse;

 

Zajednica:

 • Doprinosimo zaštiti i očuvanju lokalnih povijesnih, arheoloških, kulturno i duhovno važnih dobara i lokaliteta pritom ne ometajući pristup lokalnom stanovništvu;
 • Aktivni smo članovi Udruge za održivi razvoj Osejava;
 • Financiramo lokalne humanitarne, društvene i ekološke udruge;
 • Sudjelujemo u akcijama čišćenja onečišćenih područja kao i sadnje novog drveća;
 • Prilikom izvođenja izleta, prikupljamo otpad iz prirode i potičemo goste na isto;
 • Vodimo brigu o zaštićenim vrstama biljaka prema IUCN-ovom Crvenom popisu ugroženih vrsta;
 • Potičemo klijente na kupovinu lokalnih proizvoda (suvenira).

 

3. Upravljanje opskrbnim lancem:

 

Turistička agencija Tip-extreme je specijalizirana za izvođenje lokalnih izleta te je stoga upravljanje opskrbnim lancem usmjereno na odabir dobavljača i partnerskih agencija te korištenje adekvatne vrste prijevoza, odabira destinacije za izlete, zapošljavanje turističkih vodiča i vozača. Svjesni smo i razumijemo važnost implementacije održivih praksi u cijelom opskrbnom lancu. Imajući to na umu, Tip-extreme se obvezuje na sljedeće:

 

Dobavljači i partneri:

 • Potičemo podizanje svijesti o održivosti u kontaktima s dobavljačima i partnerima;
 • Osiguravanje da partnerske tvrtke poštuju sve relevantne nacionalne zakone koji štite prava zaposlenika;
 • Vodimo popis praksi održivosti unutar opskrbnog lanca te dajemo prednost dobavljačima s certifikatom održivosti;
 • Informiranje ključnih partnera o našoj Politici održivosti i o tome da se od njih očekuje da je poštuju i/ili da je priopće krajnjim kupcima gdje je relevantno;
 • Uključivanje klauzule o održivosti u ugovore/anekse ugovora s dobavljačima/partnerima koja je usmjerena na ljudska prava, rad djece, seksualno iskorištavanje djece, borbu protiv korupcije i podmićivanja, gospodarenje otpadom i zaštiti biološke raznolikosti te koja omogućuje ugovornim partnerima raskid ugovora u slučaju nepoštivanja odredbi iste; Redovito ocjenjivanje održivih praksi naših ključnih partnera;

 

Prijevoz:

 • Odabir najodrživijih opcija s obzirom na cijenu i udobnost pri odabiru mogućnosti prijevoza do/u odredištu;
 • Sva vozila u vlasništvu tvrtke se koriste pažljivo, redovno servisiraju i održavaju poštujući higijenske i zakonske nacionalne odredbe.
 • Ostvarujemo minimalni ekološki otisak po osobi koristeći autobus za grupni prijevoz;
 • Turistička vozila su u vlasništvu tvrtke kupljena po najnovijim ekološkim standardima, redovito servisirana s kontroliranom unutrašnjom temperaturom prilikom izvođenja usluge prijevoza;
 • Organiziranje izleta u užem lokalnom području s kratkim vožnjama kako bi se minimizirao negativni ekološki utjecaj i ugljični otisak.

 

Smještaj:

 • Davanje prednosti i odabir smještaja koji je u lokalnom vlasništvu i upravljanju i koji, ovisno o dostupnosti, funkcionira održivo, npr. imaju međunarodno priznatu certifikaciju poput Travelifea;
 • Odabir smještaja koji zapošljava lokalne zajednice;
 • Motiviranje i poticanje smještajnih kapaciteta da slijede najbolju praksu/obuku o odgovornom i održivom turizmu;
 • Jasno komuniciranje naše održivosti u ugovorima o suradnji uključujući standardne klauzule o održivosti koje se fokusiraju na dječji rad, borbu protiv korupcije i podmićivanja, gospodarenje otpadom i zaštitu biološke raznolikosti itd., te prekid suradnje u slučaju da se odredbe klauzule ne poštuju;
 • Kad god je to moguće, suradnja sa smještajnim objektima i restoranima koji uključuju elemente lokalne umjetnosti, arhitekture, kulturne baštine, tradicije, poštujući pritom prava intelektualnog vlasništva lokalnih zajednica;
 • Prekid suradnje sa smještajem u slučaju jasnih dokaza da ugovoreni smještaj ugrožava pružanje cjelovitosti osnovnih usluga poput hrane, vode, energije, zdravstvene zaštite ili tla susjednim tvrtkama.

 

Turistički vodiči i vozači:

 • Lokalni turistički vodiči, voditelji putovanja, predstavnici i vozači su stručno osposobljeni i certificirani te redovito obučavani;
 • Osiguravanje da svi zaposlenici imaju pisani ugovor o radu koji sadržava radne uvjete i opis posla te da u potpunosti razumiju uvjete i odredbe ugovora;
 • Isplaćuje se plaća koja je jednaka ili veća od zakonskog minimuma ili relevantnog standarda u industriji voditeljima putovanja, lokalnim predstavnicima, vodičima i drugom lokalnom ugovornom osoblju;
 • Osiguravanje da naši lokalni partneri poštuju sve primjenjive međunarodne, nacionalne i lokalne zakone i propise, minimalne industrijske standarde i sve druge relevantne zakonske zahtjeve, bez obzira na to koji su zahtjevi stroži;
 • Osiguravanje da vodiči, voditelji putovanja i lokalni predstavnici obavještavaju klijente o relevantnim pitanjima održivosti na odredištu (npr. zaštita flore, faune i kulturne baštine, upotreba resursa), socijalnim normama i vrijednostima (npr. napojnice, kodeks odijevanja i fotografiranje) i ljudskim pravima (npr. seksualno iskorištavanje);
 • Osiguravanje da su lokalni zaposlenici informirani o našoj Politici održivosti i posebnim smjernicama (putem sastanaka, emaila, obuke, ugovora/dodataka ugovora i sl.) te da ih se pridržavaju.

 

Izleti i aktivnosti:

 • Voditi popis ekološki ili kulturno osjetljivih izleta koji se nude u svakoj destinaciji;
 • Savjetovanje partnera i kupaca o standardima ponašanja tijekom izleta i aktivnosti s naglaskom na poštivanje lokalne kulture, prirode i okoliša;
 • Promicanje izleta i aktivnosti koje izravno uključuju i podupiru lokalne zajednice (kupnjom usluga ili robe), tradicionalne obrte i lokalne metode proizvodnje (hrane) ili posjećivanje socijalnih projekata, kao i savjetovanje gostiju o navedenom;
 • Promicanje i savjetovanje naših gostiju o izletima i aktivnostima koje podupiru lokalni okoliš i bio-raznolikost kao što su posjete zaštićenim područjima ili projekti zaštite okoliša;
 • Komuniciranje naših ciljeva održivosti i zahtjeva ugovorenim i drugim relevantnim pružateljima izleta distribucijom tih informacija putem kodeksa ponašanja, vodiča, predstavnika, društvenih medija, e-pošte, sastanaka i dr., kako bi se smanjio negativan utjecaj posjetitelja;
 • Ne nuditi bilo kakve izlete koji su društveno i kulturno neprihvatljivi ili štete ljudima, životinjama, biljkama i prirodnim resursima poput vode i energije;
 • Ne nuditi bilo kakve izlete tijekom kojih se divlje životinje drže u zatočeništvu, osim reguliranih aktivnosti u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim pravom;
 • Angažirati kvalificirane i/ili certificirane vodiče za vođenje naših gostiju u osjetljive kulturne lokalitete, mjesta baštine ili ekološki osjetljiva odredišta;
 • Ne surađivati s tvrtkama koje sakupljaju, konzumiraju, izlažu, prodaju ili trguju vrstama divljih životinja, osim ako je to dio regulirane aktivnosti koja osigurava da je njihovo korištenje održivo i u skladu s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zakonom.

 

 

4. Destinacije

Cilj nam je jačati pozitivne i smanjiti negativne učinke na destinaciju kako bismo osigurali održivi razvoj mjesta u kojima poslujemo. Imajući to na umu, obvezujemo se na sljedeće:

 

 • Razmotriti aspekte održivosti u procesu odabira novih destinacija i eventualna ponuda alternativnih;
 • Podržavati očuvanja biološke raznolikosti, uključujući zaštićena područja i područja visoke bio-raznolikosti;
 • Izbjegavati destinacije s neprihvatljivim praksama održivosti;
 • Savjetovati goste o standardima ponašanja tijekom izleta i aktivnosti s naglaskom na poštivanje lokalne kulture, prirode i okoliša, kao i promicanje aktivnosti/ savjetovanje o aktivnostima na odredištu koje podupiru lokalni okoliš i biološku raznolikost, kao što je posjet zaštićenim područjima ili projektima zaštite okoliša;
 • Pružati podršku inicijativama lokalne samouprave (kada je to moguće, zajedno s drugim turističkim tvrtkama i dionicima) u vezi s održivošću, planiranjem i upravljanjem destinacijom, korištenjem prirodnih resursa i sociokulturnim pitanjima;
 • Ne promicati suvenire koji sadržavaju ugrožene vrste flore i faune, kako je navedeno u Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka i „Crvenom popisu“ IUCN-a ili koji sadržavaju povijesne i arheološke artefakte (osim ako je to dopušteno zakonom.

 

 

5.  Komunikacija i zaštita kupaca

 

Turistička agencija Tip-extreme se trudi biti na usluzi svojim klijentima prije rezervacije izleta, za vrijeme izvođenja te za sve dodatne informacije nakon izleta, primjenjujući sljedeća načela:

 

 • Pružanje informacija o destinaciji, cijenama usluga i proizvoda koje su činjenično točne, uravnotežene i potpune;
 • Provođenje marketinških kampanja koje kupcima pružaju jasne, potpune i točne informacije, uključujući i tvrdnje o održivosti, uz potpuno poštovanje nacionalnih zakona, propisa i industrijskih standarda;
 • Pružanje informacija klijentima o prirodnom okruženju, lokalnoj kulturi i kulturnoj baštini destinacije;
 • Informirati klijente o održivim alternativama u pogledu smještaja, izleta, paket aranžmana i opcijama prijevoza, ako su dostupni;
 • Informirati klijente o ključnim aspektima i problemima održivosti u destinaciji i davanje preporuka o tome kako mogu dati pozitivan doprinos;
 • Informiranje klijenata o rizicima i mjerama opreza povezanim s pitanjima zdravlja i sigurnosti u destinaciji;
 • Osiguravanje da privatnost korisnika nije ugrožena, sukladno GDPR-u i Zakonu o zaštiti osobnih podataka;
 • Informirati klijente o eventualnom komercijalnom, seksualnom ili bilo kojem drugom obliku iskorištavanja i uznemiravanja, posebice djece i adolescenata;
 • Informiranje klijenata o primjenjivom zakonodavstvu u svezi kupnje, prodaje, uvoza i izvoza povijesnih ili vjerskih artefakata i proizvoda koji sadržavaju materijale izrađene od ugrožene flore i/ili faune u destinaciji;
 • Motiviranje klijenata da posjećuju lokalne restorane i trgovine;
 • Informirati klijente o mogućnostima održivog prijevoza na odredištima (ako je prikladno i izvedivo);
 • Pružanje informacija/dokumentiranih smjernica i/ili kodeksa ponašanja klijentima za osjetljive izlete i aktivnosti, kako bi se smanjio njihov potencijalni negativan utjecaj;
 • Obučiti zaposlenike i dati im smjernice za postupanje u hitnim slučajevima;
 • Informirati klijente o kontaktu (osoba i telefonski broj) u slučaju hitne situacije (24h korisnička podrška);
 • Sustavno mjeriti zadovoljstvo klijenata, uključujući i pitanja vezana za održivost te uzeti u obzir rezultate u svrhu poboljšanja usluga i proizvoda;
 • Imati jasnu proceduru podnošenja prigovora i načina njihovog rješavanja u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.

 

Tip-extreme u potpunosti se pridržava GDPR-a (Opće uredbe o zaštiti podataka) i sljedećih nacionalnih zakona: Zakona o pružanju usluga u turizmu, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

 

 

 

 

 

U Makarskoj, 28. veljače 2023.

 

TiP Extreme

Mišljenje gostiju!

NEWSLETTER

Newsletter
Ne propustite
Primajte najnovije obavijesti o našim ekskluzivnim ponudama, popustima i još mnogo toga.